item1aitem1b
item5item5aitem5a1item5a2item5a3item5a4

Referencie a skúsenosti

Kvalifikovanú právnu pomoc vám poskytneme vo všetkých oblastiach legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie.

Z našej predchádzajúcej činnosti uvádzame:

  • rozsiahle skúsenosti z oblasti práva nehnuteľností – viacero investičných projektov najmä pre zahraničných klientov
  • dlhodobé úspešné vymáhanie pohľadávok pre jednu z najväčších priemyselných spoločností v SR
  • právne poradenstvo a príprava zmluvnej dokumentácie pre poprednú potravinársku spoločnosť
  • kompletný právny servis pre významnú spoločnosť zaoberajúcu sa poisťovacou činnosťou
  • kompletný právny servis pre viaceré subjekty zaoberajúce sa realitnou činnosťou
  • príprava a poradenstvo vstupu silného zahraničného investora v oblasti stavebnej činnosti na slovenský trh
  • kompletný právny servis pre spoločnosť zaoberajúcu sa stávkovou činnosťou
  • viaceré projekty právneho auditu pohľadávok rôznych subjektov
O NÁSitem5ADVOKÁTIitem5aSLUŽBYitem5a1REFERENCIEitem5a2POMOCitem5a3KONTAKTitem5a4