item1item1b
item5item5aitem2a1aitem5a2item5a3item5a4

Právne služby

Naši advokáti vám poskytnú kvalifikovanú a efektívnu právnu pomoc vo vašom podnikaní, pri riešení problémov týkajúcich sa správy majetku alebo úpravy osobno-právnych vzťahov. V prípade potreby vás zastúpime v sporových i nesporových konaniach pred súdmi a orgánmi verejnej správy, resp. pred inými fyzickými a právnickými osobami.

Advokátska kancelária RK LEGAL poskytuje komplexný právny servis právnickým aj fyzickým osobám vo všetkých oblastiach legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie.

SLUŽBY

O NÁSitem5ADVOKÁTIitem5aSLUŽBYitem5a1item2a1aREFERENCIEitem5a2POMOCitem5a3KONTAKTitem5a4