item1item1b
item5item5aitem2a1aitem5a2item5a3item5a4

Daňové právo

Za účelom optimalizácie daňových a iných fiskálnych povinností klientov poskytneme kvalifikovaný právny servis pri plnení povinností vyplývajúcich z jednotlivých predpisov upravujúcich dane, clá poplatky a im podobné platby. Zabezpečíme registráciu daňových subjektov, splnenie ohlasovacích povinností, poradenstvo a zastupovanie v konaní pred orgánmi vyberajúcimi dane, clá a poplatky, opravné prostriedky voči ich rozhodnutiam. Pre prípad zložitejších problémov spolupracujeme s daňovými poradcami, audítormi a účtovníkmi.

SLUŽBY

O NÁSitem5ADVOKÁTIitem5aSLUŽBYitem5a1item2a1aREFERENCIEitem5a2POMOCitem5a3KONTAKTitem5a4