item1item1b
item5item5aitem2a1aitem5a2item5a3item5a4

Správne právo

Poskytujeme kompletný právny servis vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa správneho práva. Poradenstvo, príprava podaní na správne orgány (katastrálne, stavebné a živnostenské úrady, orgány ochrany životného prostredia, pamiatkovej starostlivosti, veterinárnej a potravinovej správy a iné, vrátane zastupovania v konaní pred týmito orgánmi. V prípade potreby využitie právnych prostriedkov na preskúmanie rozhodnutí správnych orgánov súdom.

SLUŽBY

O NÁSitem5ADVOKÁTIitem5aSLUŽBYitem5a1item2a1aREFERENCIEitem5a2POMOCitem5a3KONTAKTitem5a4