item1item1b
item5item5aitem5a1item5a2item5a3item5a4

Advokátska kancelária RK LEGAL

Právne služby advokátskej kancelárie RK LEGAL zahŕňajú komplexný právny servis pre klientov z radov právnických a fyzických osôb vo všetkých oblastiach legislatívy Slovenskej republiky i Európskej únie. Máte záujem o precízne pripravené obchodné zmluvy, ktoré vás ochránia pred prípadnými spormi a finančnými stratami v budúcnosti alebo pripravujete založenie obchodnej spoločnosti? Potrebujete komplexné zastúpenie v súdnom konaní či vyriešenie problémov z oblasti občianskeho, správneho alebo pracovného práva? Vždy sa môžete spoľahnúť na aktívny, profesionálny a zodpovedný prístup. Korektné jednanie, dôveryhodnosť a diskrétnosť sú v našej práci samozrejmosťou. Uprednostňujeme osobný vzťah klienta s advokátom, aby sme vám mohli poskytnúť vždy najvhodnejšiu službu a optimálne právne poradenstvo.

Dosiahnuté vzdelanie, advokátske skúšky i pracovné skúsenosti z rôznych oblastí práva sú garanciou kvality našich služieb. V zmysle zákona o advokácii má spoločnosť RK LEGAL poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie s limitom poistného plnenia 1,5 mil. EUR na jedného spoločníka.

Vo vysoko odborných a úzko zameraných oblastiach využívame služby skúsených špecialistov, ako sú experti v oblasti daňového práva, účtovníctva, súdni znalci, súdni prekladatelia a tlmočníci.

Spolupracujeme s viacerými advokátskymi kanceláriami na území celej Slovenskej republiky i viacerých krajín EU, takže v prípade potreby vieme pre vás pružne zabezpečiť kvalifikovaný právny servis zo strany spolupracujúcich advokátov.

O NÁSitem5ADVOKÁTIitem5aSLUŽBYitem5a1REFERENCIEitem5a2POMOCitem5a3KONTAKTitem5a4