item1aitem1b
item5item5aitem5a1item5a2item5a3item5a4

Kontakt

RK LEGAL, s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 17
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Spoločnos» zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, vloľka: 52438/B

IČO: 36 858 323
DIČ: 2022615430
IČ DPH: SK 2022615430

Tel.:

00421 2 546 304 77
00421 2 546 304 78

Fax:

00421 2 546 304 79

Web: www.rklegal.sk

E-mail: office@rklegal.sk

O NÁSitem5ADVOKÁTIitem5aSLU®BYitem5a1REFERENCIEitem5a2POMOCitem5a3KONTAKTitem5a4